Kto sme

Železiarne Podbrezová a.s. sa podieľajú na podpore Horehronského regiónu.

Komu pomáhame

Účelom činnosti Nadácie je poskytovanie pomoci fyzickým a právnickým osobám.

Ako žiadať o pomoc

Každá fyzická alebo právnická osoba môže žiadať o našu pomoc.

Nadácia Železiarne Podbrezová

Železiarne Podbrezová a.s. sa už roky podieľajú na podpore najmä Horehronského regiónu formou sponzorských príspevkov a darov. Od roku 2000 túto činnosť prevzala Nadácia Železiarne Podbrezová, ktorá sa zameriava hlavne na podporu sociálnej sféry, ale aj školstva, zdravotníctva, športu a kultúry. Túto pomoc orientuje predovšetkým do regiónu Horehronie, pretože je v ňom jednou z mála organizácií zaoberajúcich sa touto činnosťou.

Vznik nadácie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy vydalo rozhodnutie, na základe ktorého, po preskúmaní návrhu správcu na registráciu nadácie s názvom Nadácia Železiarne Podbrezová podľa § 11 ods. 4 zákona NR SR č. 207/1996 Z.Z. o nadáciách registruje 4. augusta 2000 pod č. 203/Na-96/575 nadáciu pod názvom:

NADÁCIA ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ,
SÍDLO: KOLKÁREŇ 35, 976 81 PODBREZOVÁ,
ZRIAĎOVATEĽ:   ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ A. S., KOLKÁREŇ 35, 976 81 PODBREZOVÁ.

Výška základného imania Nadácie Železiarne Podbrezová je 6 638,- EUR.

Zakladatelia sa rozhodli, že nadácia sa zakladá na dobu neurčitú.

Darovanie 2% daní

Uchádzame sa o Vašu priazeň s prosbou o darovanie 2% z daní

Veríme, že aj v tomto roku urobíte dobrú a prospešnú vec a podporíte činnosť Nadácie ŽP. Aj s Vašou pomocou budeme môcť poskytnúť pomoc tým, ktorí to potrebujú.

Orgány nadácie Železiarne Podbrezová

SPRÁVNA RADA

má troch členov:

Ing. Vladimír SOTÁK  –  predseda
Ing. Ľudovít IHRING  –  člen
Ing. Marián KURČÍK  –  člen

DOZORNÁ RADA

má troch členov:

Ing. Ján BANAS
Ing. Miloš DEKRÉT
Ing. Martin JAKUBÍK

SPRÁVCA  NADÁCIE

Ing. Lucia BERAXOVÁ

Komu pomáhame

Hlavný účel nadačnej činnosti:

Účelom činnosti Nadácie Železiarne Podbrezová je poskytovanie finančnej, alebo materiálnej pomoci fyzickým a právnickým osobám v týchto základných oblastiach:

 •  zdravotníctvo,
 •  vzdelávanie,
 •  šport,
 •  sociálna sféra,
 •  kultúra.

O výpomoc z prostriedkov majetku nadácie sa môžu uchádzať fyzické osoby zo sociálne slabších vrstiev, osoby talentované v oblasti kultúry a športu, dlhodobo choré, zdravotne a mentálne postihnuté osoby. Požiadať môžu tiež mladé a talentované osoby o finančné prostriedky, alebo materiálnu podporu vo vzdelávaní.

Finančná alebo materiálna pomoc môže byť poskytnutá aj právnickým osobám, ktoré vyvíjajú činnosť v oblastiach podporovaných nadáciou, teda na úseku sociálnej starostlivosti, v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, kultúry a športu.

Podmienky poskytovania prostriedkov nadácie 3. osobám

Komu sme pomohli

Naša pomoc za posledné 3 roky našej činnosti. Viac o našej pomoci za celé naše obdobie sa dozviete na našej stránke  –  Komu sme pomohli.

V ROKU 2021 SME PRISPELI DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ NASLEDOVNE:

 • Oblasť vzdelávania nadácia podporila celkovo sumou vo výške 176 893- €.
 • Oblasť sociálnej sféry sme podporili celkove sumou vo výške 18 028- €.
 • Oblasť zdravotníctva bola podporená celkovo sumou 11 442- €.
 • Oblasť kultúry bola podporená celkovo sumou 44 000- €.
 • Oblasť športu bola podporená celkovo sumou 382 700- €.

V ROKU 2021 SME PRISPELI DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ NASLEDOVNE:

 • Oblasť vzdelávania nadácia podporila celkovo sumou vo výške 65 200- €.
 • Oblasť sociálnej sféry sme podporili celkove sumou vo výške 7 597,56- €.
 • Oblasť zdravotníctva bola podporená celkovo sumou 78 505,18- €.
 • Oblasť kultúry bola podporená celkovo sumou 30 650- €.
 • Oblasť športu bola podporená celkovo sumou 342 200- €.

Výročné správy

Správy Nadácie ŽP sú vo formáte PDF, všetly sú usporiadané chronologicky v archíve.  K nahliadnutiu sa vo výbere nachádza i aktuálna výročná správa.

Ako žiadať o pomoc

Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá potrebuje finančnú alebo materiálnu pomoc na účel, ktorý je podporovaný nadáciou, môže požiadať nadáciu o pomoc.

Základným krokom ako žiadať o podporu je zaslanie písomnej žiadosti o finančnú alebo materiálnu pomoc alebo príspevok na adresu nadácie. Na základe rozhodnutia správnej rady nadácia zasiela písomnú odpoveď žiadateľovi o výpomoc.

Dôležité je uviesť na žiadosť poštovú adresu žiadateľa o výpomoc, aby nadácia mohla bez problémov zaslať písomnú odpoveď žiadateľovi.