Komu sme pomohli

V roku 2020 sme prispeli do jednotlivých oblastí nasledovne:

 • Oblasť vzdelávania nadácia podporila celkovo sumou vo výške 36 950,54- €.
 • Oblasť sociálnej sféry sme podporili celkove sumou vo výške 8 840,26- €.
 • Oblasť zdravotníctva bola podporená celkovo sumou 502 016- €.
 • Oblasť kultúry bola podporená celkovo sumou 26 300,- €.
 • Oblasť športu bola podporená celkovo sumou 22 300,- €.

V ROKU 2019 SME PRISPELI DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ NASLEDOVNE:

 • Oblasť vzdelávania nadácia podporila celkovo sumou vo výške 31 118,82- €.
 • Oblasť sociálnej sféry sme podporili celkove sumou vo výške 4 269,72- €.
 • Oblasť zdravotníctva bola podporená celkovo sumou 10 055,52 – €.
 • Oblasť kultúry bola podporená celkovo sumou 52 300,- €.
 • Oblasť športu bola podporená celkovo sumou 10 600- €.

V ROKU 2018 SME PRISPELI DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ NASLEDOVNE:

 • Oblasť vzdelávania nadácia podporila celkovo sumou vo výške 34 802,47- €.
 • Oblasť sociálnej sféry sme podporili celkove sumou vo výške 10 577,41- €.
 • Oblasť zdravotníctva bola podporená celkovo sumou 31 838,38- €.
 • Oblasť kultúry bola podporená celkovo sumou 48 113,- €.
 • Oblasť športu bola podporená celkovo sumou 57 100,- €.

V ROKU 2017 SME PRISPELI DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ NASLEDOVNE:

 • Oblasť vzdelávania nadácia podporila celkovo sumou vo výške 17 210,55 – €.
 • Oblasť sociálnej sféry sme podporili celkove sumou vo výške 17 094,84 – €.
 • Oblasť zdravotníctva bola podporená celkovo sumou 6 548,40 – €.
 • Oblasť kultúry bola podporená celkovo sumou 43 740,- €.
 • Oblasť športu bola podporená celkovo sumou 21 780,- €.

V ROKU 2016 SME PRISPELI DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ NASLEDOVNE:

 • Oblasť vzdelávania nadácia podporila celkovo sumou vo výške 34 759,- €.
 • Oblasť sociálnej sféry sme podporili celkove sumou vo výške 7 438,- €.
 • Oblasť zdravotníctva bola podporená celkovo sumou 4 400,- €.
 • Oblasť kultúry bola podporená celkovo sumou 45 600,- €.
 • Oblasť športu bola podporená celkovo sumou 39 090,- €.

V ROKU 2015 SME PRISPELI DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ NASLEDOVNE:

 • Oblasť vzdelávania nadácia podporila celkovo sumou vo výške 23 813,88 – €.
 • Oblasť sociálnej sféry sme podporili celkove sumou vo výške 5 400,- €.
 • Oblasť zdravotníctva bola podporená celkovo sumou 0,- €.
 • Oblasť kultúry bola podporená celkovo sumou 49 516,56 – €.
 • Oblasť športu bola podporená celkovo sumou 61 20,16- €.

V ROKU 2014 SME PRISPELI DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ NASLEDOVNE:

 • Oblasť vzdelávania nadácia podporila celkovo sumou vo výške 36 053,94 – €.
 • Oblasť sociálnej sféry sme podporili celkove sumou vo výške 9 574,06 – €.
 • Oblasť zdravotníctva bola podporená celkovo sumou 0,- €.
 • Oblasť kultúry bola podporená celkovo sumou 36 450,75 – €.
 • Oblasť športu bola podporená celkovo sumou 22 554,34- €.

V ROKU 2013 SME PRISPELI DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ NASLEDOVNE:

 • Oblasť vzdelávania nadácia podporila celkovo sumou vo výške 32 453,- €.
 • Oblasť sociálnej sféry sme podporili celkove sumou vo výške 10 484,10 – €.
 • Oblasť zdravotníctva bola podporená celkovo sumou 1 000,- €.
 • Oblasť kultúry bola podporená celkovo sumou 45 172,- €.
 • Oblasť športu bola podporená celkovo sumou 42 305,- €.

V ROKU 2012 SME PRISPELI DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ NASLEDOVNE:

 • Oblasť vzdelávania nadácia podporila celkovo sumou vo výške 50 634,- €.
 • Oblasť sociálnej sféry sme podporili celkove sumou vo výške 6 730,- €.
 • Oblasť zdravotníctva bola podporená celkovo sumou 500,- €.
 • Oblasť kultúry bola podporená celkovo sumou 45 798,- €.
 • Oblasť športu bola podporená celkovo sumou 41 000,- €.

V ROKU 2011 SME PRISPELI DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ NASLEDOVNE:

 • Oblasť vzdelávania nadácia podporila celkovo sumou vo výške 53 304,- €.
 • Oblasť sociálnej sféry sme podporili celkove sumou vo výške 7 002,- €.
 • Oblasť zdravotníctva bola podporená celkovo sumou 40 000,- €.
 • Oblasť kultúry bola podporená celkovo sumou 36 648,- €.
 • Oblasť športu bola podporená celkovo sumou 26 000,- €.

V ROKU 2010 SME PRISPELI DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ NASLEDOVNE:

 • Oblasť vzdelávania nadácia podporila celkovo sumou vo výške 29 735,- €.
 • Oblasť sociálnej sféry sme podporili celkove sumou vo výške 27 812,- €.
 • Oblasť zdravotníctva bola podporená celkovo sumou 5 696,- €.
 • Oblasť kultúry bola podporená celkovo sumou 28 950,- €.
 • Oblasť športu bola podporená celkovo sumou 22 200,- €.

V ROKU 2009 SME PRISPELI DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ NASLEDOVNE:

 • Oblasť vzdelávania nadácia podporila celkovo sumou vo výške 150 988,- €.
 • Oblasť sociálnej sféry sme podporili celkove sumou vo výške 6 772,- €.
 • Oblasť zdravotníctva bola podporená celkovo sumou 31 000,- €.
 • Oblasť kultúry bola podporená celkovo sumou 31 605,- €.
 • Oblasť športu bola podporená celkovo sumou 50 067,- €.

V ROKU 2008 SME PRISPELI DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ NASLEDOVNE:

 • Oblasť vzdelávania nadácia podporila celkovo sumou vo výške 2 907 774,- SKK.
 • Oblasť sociálnej sféry sme podporili celkove sumou vo výške 245 517,10 SKK.
 • Oblasť zdravotníctva bola podporená celkovo sumou 125 677,- SKK.
 • Oblasť kultúry bola podporená celkovo sumou 899 799,- SKK.
 • Oblasť športu bola podporená celkovo sumou 902 351,- SKK

V ROKU 2007 SME PRISPELI DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ NASLEDOVNE:

 • Oblasť vzdelávania nadácia podporila celkovo sumou vo výške 171 656,70 SKK.
 • Oblasť sociálnej sféry sme podporili celkove sumou vo výške 317 190,34 SKK.
 • Oblasť zdravotníctva bola podporená celkovo sumou 167 820,- SKK.
 • Oblasť kultúry bola podporená celkovo sumou 1 434 369,10 SKK.
 • Oblasť športu bola podporená celkovo sumou 4 412 427,- SKK

V ROKU 2006 SME PRISPELI DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ NASLEDOVNE:

 • Oblasť vzdelávania nadácia podporila celkovo sumou vo výške 198 520,30 SKK.
 • Oblasť sociálnej sféry sme podporili celkove sumou vo výške 625 785,40 SKK.
 • Oblasť zdravotníctva bola podporená celkovo sumou 467 947,00 SKK.
 • Oblasť kultúry bola podporená celkovo sumou 466 715,30 SKK.
 • Oblasť športu bola podporená celkovo sumou 969 998,00 SKK.