Komu pomáhame

Hlavný účel nadačnej činnosti:

Účelom činnosti Nadácie Železiarne Podbrezová je poskytovanie finančnej, alebo materiálnej pomoci fyzickým a právnickým osobám v týchto základných oblastiach:

  •  zdravotníctvo
  •  vzdelávanie
  •  šport
  •  sociálna sféra
  •  kultúra

O výpomoc z prostriedkov majetku nadácie sa môžu uchádzať fyzické osoby zo sociálne slabších vrstiev, osoby talentované v oblasti kultúry a športu, dlhodobo choré, zdravotne a mentálne postihnuté osoby. Požiadať môžu tiež mladé a talentované osoby o finančné prostriedky, alebo materiálnu podporu vo vzdelávaní.

Finančná alebo materiálna pomoc môže byť poskytnutá aj právnickým osobám, ktoré vyvíjajú činnosť v oblastiach podporovaných nadáciou, teda na úseku sociálnej starostlivosti, v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, kultúry a športu.

Podmienky poskytovania prostriedkov nadácie 3. osobám

V oblasti sociálnej, v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, kultúry a športu:

  • a) zdravotníctvo – na podporu zdravotníckym zariadeniam a dlhodobo chorým občanom, občanom telesne a mentálne postihnutým,
  • b) kultúra – na podporu mladým začínajúcim a talentovaným umelcom, právnickým subjektom v oblasti kultúry,
  • c) vzdelávanie – podpora talentovaných študentov a vzdelávacích zariadení,
  • d) šport – podpora talentovanej mládeže na výkon športovej činnosti, neziskových organizácií pôsobiacich v oblasti športu.