Kto sme

Železiarne Podbrezová a.s. sa už roky podieľajú na podpore najmä Horehronského regiónu formou sponzorských príspevkov a darov.

Vznik nadácie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy vydalo rozhodnutie, na základe ktorého, po preskúmaní návrhu správcu na registráciu nadácie s názvom Nadácia Železiarne Podbrezová podľa § 11 ods. 4 zákona NR SR č. 207/1996 Z.Z. o nadáciách registruje 4. augusta 2000 pod č. 203/Na-96/575 nadáciu pod názvom:

Nadácia Železiarne Podbrezová,

sídlo:  Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová,

 zriaďovateľ: Železiarne Podbrezová a. s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová.

Výška základného imania Nadácie Železiarne Podbrezová je  6 638,- EUR.

Zakladatelia sa rozhodli, že nadácia sa zakladá na dobu neurčitú.